Case

Webbplatsen är för en fiktiv restaurang och är byggd i React. Webbplatsen består av 2 delar, front-end (react) och konsumerar en CRUD webbtjänst som är byggd i NodeJS med Express, databasen är NoSQL (MongoDB).
Webbplatsen ligger på Heroku (därav att det tar sin lilla tid att ladda in den). Isometrisk bild över restaurangen. Användaren klickar på det bord den önskar och detta får då en högre opacitet Webbtjänsten är själva ”boknings-delen”. När du bokar bord får du upp en isometrisk bild över restaurangen, i denna bild är borden (bort)filtrerade efter antal, endast bord som matchar antalet gäster visas. Jag har inte tidigare jobbat med isometrisk konst och hade tiden funnits hade jag nog gjort om denna från början i ett försök att få den mer inbjudande.

Kontakt

    Robot kontroll

    Du måste bekräfta att du inte är en robot, tryck på roboten.