Case

Modul för PrestaShop.
Modulen möjliggör att skapa egna element så som bildblock, text, tidsinställda inlägg, promota kategorier mm.
Funktionalitet för att lägga in egen CSS ger användaren en relativt stor frihet gällande styling om det grundläggande inte uppfyller användarens krav.

Kontakt

    Robot kontroll

    Du måste bekräfta att du inte är en robot, tryck på roboten.